รายงานการแจ้งซ่อม
แจ้งซ่อม สถานที่ วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานะ หมายเหตุ
x vvv 18 ก.ย. 61 รอรับเรื่อง
x อาคารนวมินทรราชินี 18 ก.ย. 61 รอรับเรื่อง
Flush โถปัสสาวะชาย ห้องน้ำชาย ใต้สนามฟุตบอล 27 ส.ค. 61 พงศ์ รอรับเรื่อง
ySAGRQuRCgY อาคารอเนกประสงค์ 7 ส.ค. 61 Judix รอรับเรื่อง
GIkgtfMuEUP อาคารนวมินทรราชินี 6 ก.ค. 61 akitvvfcc รอรับเรื่อง
หลอดไฟไม่ติด ห้องประชาสัมพันธ์ สนอ. 20 มิ.ย. 61 กรรทวรรณ รอรับเรื่อง
ไฟทางเดินชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 18 มิ.ย. 61 ณัฐภรณ์ หอมสุด รอรับเรื่อง
ไฟทางเดินชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 18 มิ.ย. 61 ณัฐภรณ์ หอมสุด รอรับเรื่อง
ท่อน้ำรั่ว อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ค. 61 นายจันตพงษ์ บุตรลักษณ์ รอรับเรื่อง
ZgAZChYHDMilisNK อาคารอเนกประสงค์ 12 พ.ค. 61 Judi รอรับเรื่อง
UYbltfVdlUyDwpc อาคารอเนกประสงค์ 11 พ.ค. 61 Judi รอรับเรื่อง
ไฟฟ้า กองอาคาร 17 เม.ย. 61 เอกลักษณ์ ส่งเรื่องต่อให้ผู้รับผิดชอบ sssdsdsdsd
ไฟฟ้า กองอาคาร 17 เม.ย. 61 เอกลักษณ์ ส่งเรื่องต่อให้ผู้รับผิดชอบ ส่งช่างเข้าตรวจสอบ
ปั๊มน้ำชำรุด อาคารนวมินทรราชินี 17 เม.ย. 61 ชัยยศ ดำเนินการแล้วเสร็จ
เก้าอี้ชำรุด อาคารนวมินทรราชินี 16 เม.ย. 61 นาตยา ใจเพชร ดำเนินการแล้วเสร็จ
แจ้งซ่อม อาคารนวมินทรราชินี 16 เม.ย. 61 ยุทธชัย ส่งเรื่องต่อให้ผู้รับผิดชอบ asdsadsadsadsadasdasdsadsadsa
ทดสอบ KCS ป้อมกลางรปภ 28 ก.พ. 61 KCS รอใบสั่งจ้าง
ไฟฟ้า ริมรั้วซีแพ็ค 27 ก.พ. 61 นางสาวหวังดี อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม sasdasdsadasdasdsa
ประปา ริมคลองร้านริมน้ำ 27 ก.พ. 61 เอกลักษณ์ รอใบสั่งจ้าง
ประปา 27 ก.พ. 61 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม แจ้งบริษัทพีลิมเข้าตรวจสอบ
ท่อน้ำแตกริมรั้วข้างร้านริมน้ำ 26 ก.พ. 61 เอกลักษณ์ ด้วงถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเรียบร้อย โดยบริษัทพีลิม
หลอดไฟห้องน้ำชายใต้ตึกเอนกประสงค์เสีย อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.พ. 61 เอกลักษณ์ ด้วงถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ไฟฟ้า 26 ก.พ. 61 เอกลักษณ์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ไฟฟ้า อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.พ. 61 เอกลักษณ์ รอใบสั่งจ้าง
ทดสอบ อาคารนวมินทรราชินี 22 ก.พ. 61 ทดสอบ รอรับเรื่อง
ทดสอบบนเซิฟ อาคารนวมินทรราชินี 21 ก.พ. 61 ทดสอบบนเซิฟ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ กำลังตรวจ
ประตูห้องน้ำเสีย อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.พ. 61 น้องหวังดี อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม รออะไหล่ และทำการซ่อม